Tech Event Week

Tijdens de Tech Event week staan ethische en esthetische vragen die de verhouding tussen robotica, kunstmatige intelligentie, human enhancement technologie en de mens onderzoeken centraal. Door te discussiëren, te filosoferen, te fantaseren, te maken en te presenteren ontstaan individuele en gezamenlijke projecten als beeldende reactie op dit thema.

Tech Event Week Beeldende Kunst
Tech Event Week Beeldende Kunst