Event week BK2 en BK3

De spanning tussen het onbenoembare, onvoorspelbare creëren en het kritische beschouwen staat in de opleiding Beeldende Kunst centraal. Een rijke traditie van autonoom maken wordt hierin verbonden aan het werkveld, de maatschappij en de wereld van nu, om als student een eigenzinnige positie binnen of buiten de kaders van het kunstdomein te onderzoeken. 

BK2: kunst en technologie

Tijdens de Event Week onderzoeken tweedejaars studenten Beeldende Kunst moderne technologie als nieuwe, menselijke conditie. We zijn namelijk niet alleen de eindgebruiker van technologische toepassingen; het is in ons denken en handelen zelf verondersteld. In een zoektocht naar de toekomstige mens spelen ethische en esthetische vragen een rol.

Tijdens de Event Week onderzoeken de studenten hoe kunst een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijke vraagstuk technologie. Wat zijn we bereid om op te geven? Wat willen we zeker niet loslaten? Wat betekenen de toenemende kennis en verwevenheid van mens- en techniek voor de mens, en voor de kunst? Studenten gaan op zoek naar antwoorden op het vraagstuk door te maken, te discussiëren, te filosoferen én te fantaseren. Zo doen ze inzichten en ideeën op die in de verdere ontwikkeling van het kunstenaarschap relevant kunnen zijn. 

Master Event BK3: beroepspraktijk

Tijdens het Master Event buigen derdejaars studenten Beeldende Kunst zich over de mogelijkheden van een artistieke beroepspraktijk na de studie. Onder begeleiding van studenten van het masterprogramma Fine Art de studenten onderzoeken ze verschillende vormen van beroepspraktijken en positioneringen in de beeldende kunst.

De studenten maken kennis met diverse vormen van werkpraktijken en visies op het kunstenaarschap. Deze inzichten verscherpen en versterken de verdere ontwikkeling van de eigen positionering als beeldend kunstenaar.