Toelatingsprocedure

Portfolio toelating AKV|St.Joost
Portfolio toelating AKV|St.Joost
Portfolio toelating AKV|St.Joost

Vanwege de coronacrisis  zijn de academiegebouwen tot 1 juni gesloten.  Tot die tijd doe je toelating online.  Je stuurt daarvoor de thuisopdracht en je portfolio zoals hieronder beschreven naar ons toe en we zullen dit op een afgesproken datum en tijd met je via Skype bespreken.  De studio-opdracht komt tot 1 juni te vervallen. 

 

In ons onderwijs staan onze studenten centraal. Dat start al bij de toelating. Voor alle bacheloropleidingen van AKV|St.Joost is een selectieassessment onderdeel van je toelating. Tijdens zo’n assessment kijken we of je beschikt over voldoende artistiek talent en of je opleidingskeuze aansluit op je persoonlijke kwaliteiten en doelstellingen. Dit zorgt ervoor dat jij en wij weten dat je de juiste keuze maakt. En dat jij ons en wij jou beter leren kennen zodat je kunt beslissen of je jezelf bij ons ziet studeren. Die klik is essentieel. Tijdens de toelating nemen we  dan ook uitgebreid de tijd om met je in gesprek te gaan over je motivaties en ambities, je werk en je artistiek talent.  Als je het assessment positief afsluit, heb je recht op een studieplaats in de propedeuse.

De uitnodiging voor het assessment ontvang je na aanmelding via Studielink. De assessments vinden tussen december en mei bijna wekelijks plaats bij AKV|St.Joost, wisselend op de locaties Breda en ’s-Hertogenbosch.  Deelname aan het assessment is gratis. Na afloop ontvang je binnen een week thuis een schriftelijke rapportage.

Competenties

Portfolio toelating AKV|St.Joost
Previous Next

Je wordt tijdens het assessment beoordeeld op de volgende competenties:

  • creativiteit
  • beeldend vermogen
  • eigenzinnigheid
  • reflectief vermogen
  • analyse
  • cultureel bewustzijn
  • logistiek en organisatorisch vermogen
  • technisch vermogen
  • communicatief vermogen

Toetsonderdelen

Het assessment bestaat uit vier toetsonderdelen:

1. Thuisopdracht (deze lever je digitaal in) 
Na aanmelding in Studielink ontvang je van ons een aantal thuisopdrachten, waaruit je er een kiest. Vervolgens ontvang je van ons een uitnodiging voor het assessment. Het resultaat van je thuisopdracht neem je op de afgesproken datum mee naar de academie  (tot 1 juni stuur je deze online in) en presenteer je bij je portfolio. 

2. Portfolio (deze lever je digitaal in) 
Jouw portfolio bevat minimaal 20 werkstukken en geeft een representatief beeld van je beeldende werk van de afgelopen twee jaar. Je streeft bij het samenstellen naar diversiteit. Denk daarbij ook aan werk uit de onderzoeksfase, je werkproces. Dit geeft ons inzicht in je persoonlijke aanpak. Digitale presentaties op je laptop zijn welkom, maar toon ook analoog werk.

3. Persoonlijk gesprek (je ontvangt een uitnodiging voor een Skype gesprek) 
Hierin vragen we je naar je ambities en drijfveren om te studeren bij AKV|St.Joost. Ook vragen we je om jouw portfolio en de thuisopdracht toe te lichten. Uiteraard is er tijd voor het stellen van vragen. Dit gesprek duurt maximaal een kwartier.

4. Studio-opdracht (deze vervalt tot 1 juni)
In de studio-opdracht geef je uitdrukking aan een thema dat jij persoonlijk interessant of actueel vindt. Tijdens deze opdracht werk je een onderwerp binnen het gekozen thema verder uit in een onderzoek waarin beeld en tekst centraal staan. De manier waarop je dat doet en de vorm bepaal je helemaal zelf, je mag 2-3 dimensionaal werken. Je kunt bronnen raadplegen via boeken die aanwezig zijn of via het internet.

...
...
...

Toegelaten of afgewezen

Na afloop van het assessment brengen wij jouw competenties in kaart in een rapportage. De selectiecommissie stelt vast of je wel of niet bent toegelaten. Wanneer je bent toegelaten, lees je in de rapportage duidelijk wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Als je bent afgewezen, lees je in de rapportage de reden hiervan. Ook krijg je indien mogelijk een alternatief studieadvies van ons. Een afwijzing betekent niet in alle gevallen dat je ongeschikt bent om aan een kunstacademie te studeren. Voor sommigen komt de studiekeuze te vroeg of is het portfolio nog niet op niveau. In het laatste geval adviseren we je eerst de vooropleiding aan onze academie te volgen.