Onderzoek binnen onderwijs

AKV|St.Joost hecht belang aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden bij studenten door praktijkgericht onderzoek stevig te verbinden met het onderwijs. Deze onderzoeksactiviteiten komen ten goede aan:

  • de ontwikkeling van studenten tot beroepsbeoefenaren die zich als onderzoekende professionals kunnen positioneren in een voortdurend veranderende praktijk
  • de vernieuwing van het onderwijs
  • de ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk

Onderzoek in het Expertise Centre for Art and Design

Het Expertise Centre for Art and Design is een samenwerking tussen drie academies van Avans Hogeschool. Het richt zich op onderzoek dat input levert aan opleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving van AKV|St.Joost en de twee Communication & Multimedia Design opleidingen van Avans Hogeschool. Het EKV omvat twee lectoraten (onderzoeksgroepen); Autonomy in Art, Design & Technology en Human-Centred Creation in Art, Design and Technology.

De lectoraten

Autonomy in Art, Design and Technology

Het lectoraat Autonomy in Art, Design and Technology onderzoekt verschillende aspecten van het maakproces. Dat loopt uiteen van een nadere invulling van het begrip gebruikerschap tot onderzoek naar de samenwerking tussen autonoom werkende kunstenaars.
Het lectoraat is een platform voor onderzoek naar autonome maakprocessen in kunst en ontwerp. Hoofdlijnen van het onderzoek zijn:

  • Auteurschap/gebruikerschap
  • Samenwerken
  • De veranderende rol van de kunstenaar

Human-Centred Creation in Art, Design and Technology

Het lectoraat Human-Centred Creation in Art, Design and Technology doet onderzoek naar creatie. En dan met name vanuit het perspectief van of in samenwerking met de gebruiker.
Het lectoraat is een platform voor praktijkgericht onderzoek naar creatie vanuit het perspectief van de gebruiker. Bij mensgericht creëren staat de werk- of leefomgeving van de gebruiker centraal. En de gebruikers worden actief bij het maak-/ontwerpproces betrokken. Het creatieve product beantwoordt dan een reële gebruikersvraag.
Het onderzoeksthema geeft studenten de mogelijkheid zich tot meer onderzoekende professionals te ontwikkelen. Die methoden beheersen om gebruikers en hun problemen in beeld te brengen. Bovendien is het thema geschikt voor interdisciplinaire projecten. Daarbij leveren kunstenaars en ontwerpers een innovatieve en creatieve bijdrage aan het oplossen van problemen in sectoren als energie, veiligheid en zorg.