Geschiedenis

AKV|St.Joost: 200 jaar traditie en vernieuwing

De Akademie voor Kunst en Vormgeving St.Joost, onderdeel van Avans Hogeschool, heeft ruim 200 jaar ervaring met kunstonderwijs. Wij leiden studenten op tot beeldend kunstenaars of vormgevers in de disciplines Beeldende Kunst, Grafisch Ontwerp, Ruimtelijk Ontwerp, Fotografie, Film, Illustratie en Animatie. Wij bieden hiervoor twee hbo bacheloropleidingen en vier hbo masteropleidingen aan: bacheloropleiding Beeldende Kunst en bacheloropleiding Vormgeving (Illustratie|Animatie, Fotografie|Film, Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp) en daarnaast de masterprogramma's MA Fine Art, MA Photography, MA Graphic Design en MA Animation.

Toekomstperspectief

Het beroepenveld van kunstenaars en ontwerpers is volop in beweging. Met behoud van onze traditie vernieuwen wij ons onderwijs. Om nieuwe generaties kunstenaars en ontwerpers zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst in de creatieve sector. We sluiten daarbij aan bij ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Met de vakdisciplines als uitgangspunt leiden we studenten op tot autonome denkers die met een kritische blik op het vakgebied en de wereld een eigen positie in weten te nemen. In de samenwerking tussen disciplines leren studenten te kijken vanuit andere invalshoeken, verdiepen zo hun eigen positionering en dragen daarmee bij aan de dynamiek van de veranderende beroepspraktijk. Daarom kijken wij vooruit: hoe ziet de beroepspraktijk er voor hen uit?