Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp

Design in context

Geef vorm aan de wereld

De studie Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp biedt onderwijs waarbij het ontwikkelen van een eigen ontwerpprofiel en een ondernemende houding centraal staan. Hierdoor ben je in staat om je als professional succesvol in het werkveld te positioneren. Vanuit een eigen fascinatie en creatieve invalshoek reageer je op uiteenlopende vraagstukken binnen wisselende contexten. Je kunt werken aan een object, maar ook aan een omgeving, situatie of proces. Zowel online als offline.

Studielocatie: Breda of 's‑Hertogenbosch

Studenten 2e jaar Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp op de kunstacademie in Den Bosch
Student Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp aan het werk in de drukkerij
Studeren bij Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp aan AKV|St.Joost in Breda en Den Bosch

Jij staat centraal in het programma

De propedeuse kent in het eerste semester gezamenlijke klassen; pas in het tweede semester worden studenten ingedeeld per vakklas. Het programma van de opleiding Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp biedt je een artistieke en conceptuele ontwikkeling aan gecombineerd met digitale technologie.
 

Studie in cijfers

Eindexamenproject If we speak van Francien van Cappelle
Klaslokaal 2e jaar Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp in Den Bosch

Studievoorbeelden

Een aantal in het oog springende projecten van onze studenten om te laten zien hoe je samenwerkt tijdens je opleiding en tegelijkertijd jezelf kan ontplooien.

Toekomstperspectief

De studie Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp leidt zelfstandige en kritische ontwerpers op die zich na hun studie duurzaam kunnen positioneren binnen de beroepspraktijk of zich verder kunnen verdiepen binnen een masteropleiding. Veel afstudeerders werken in een hybride beroepspraktijk. 

Voorbeelden van werk na de opleiding:

  • het opzetten van een eigen ontwerppraktijk
  • initiëren van autonome projecten
  • werken binnen een bestaande studio
3D printen bij de studie Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp
Studenten aan het werk in het atrium in Breda
Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp

Praktische zaken

Over welk onderwerp wil je meer weten?

Aanmelden & toelating

Aanmelden voor de studie doe je via Studielink.

Let op: voor deze opleiding vindt een selectie plaats op basis van een assessment.

Over aanmelden en toelating

Open dagen, proefstuderen en portfoliomiddagen

De eerstvolgende open dag vindt begin november plaats. De exacte datum publiceren we zodra deze bekend is.

Portfoliomiddagen Proefstuderen

Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp nieuws