Pop-up boek: een reis door de hersenen

In zes pop-up spreads neemt oud-student Moon Brouwer je in het pop-up boek BOVEN KAMERS letterlijk mee door onze hersenen. Op ware grootte ontvouwen uit dit boek de menselijke hersenen met bijbehorende hersenfuncties.

Weergave van het menselijk brein

Terwijl je door dit boek bladert krijg je een 3D inkijkje in deze verschillende hersengebieden en bijbehorende functies van het menselijk brein.
Het boek is tot stand gekomen tijdens het afstudeerjaar van Moon, naar aanleiding van een expositie over de menselijke hersenen. “Nadat ik deze expositie had gezien, was het me nog steeds niet duidelijk hoe onze hersenen in elkaar zitten. Dus wilde ik dit in een veel duidelijker, concreter beeld visualiseren. Ook dacht ik dat de pop-up techniek hier wellicht geschikt voor zou zijn. Deze techniek geeft de mogelijkheid om 3D-afbeeldingen te maken. In combinatie met de legenda kan de toeschouwer een veel directer beeld maken van de gegeven informatie over de hersenen”, vertelt Moon.

Wetenschap

Belangrijk is dat deze informatie zo natuurgetrouw mogelijk wordt gevisualiseerd en gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. Hiervoor is samengewerkt met twee hersenwetenschappers; Gerard J. Boer, NIN en Harry B.M. Uijlings, VUMC.