Studie in cijfers

  1. Totaal instroom Beeldende Kunst en Vormgeving propedeuse 2017-2018: 270 studenten.
  2. Totaal doorstroompercentage propedeuse naar tweede studiejaar Beeldende Kunst of Vormgeving: 77%
  3. Aantal contacturen: 20 (eerste en tweede jaar), 16 (derde jaar), 12 (vierde jaar)
  4. Percentage afstudeerders bij Beeldende Kunst binnen 5 jaar: 88,6%
Studie in Cijfers