Stage, onderzoek en afstuderen

Jaar 4

In de eerste helft van het vierde studiejaar ga je op stage, waarin je de realiteit van het werkveld gaat ervaren. Door praktijkgericht onderzoek leer je je eigen werk vanuit een breder perspectief op het werkveld en de wereld te bekijken. Ook doe je nieuwe contacten op die na je studie je kunnen helpen met het opzetten van je beroepspraktijk. Conclusies en consequenties uit je stage neem je mee in je voorstel voor je afstuderen.

In de tweede helft van het vierde studiejaar ga je afstuderen. In dit semester laat je jouw capaciteiten en kwaliteiten als toekomstig kunstenaar zien in een beeldend werk. Samen met je medestudenten maak je samen een publicatie met relevante onderwerpen waarin iedereen aangeeft wat zijn of haar ambities voor de toekomstige werkomgeving zijn. De resultaten hiervan worden getoond in een eindexamenexpositie, dat toegankelijk is voor professionals uit het werkveld en andere geïnteresseerden. 

Proces eindexamenproject van Hedri Kool

Bekijk het programma van de andere jaren: