Onderzoek laten doen

De lectoren van het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology doen onderzoek in opdracht van en in samenwerking met de opleidingen Beeldende Kunst, Vormgeving en Communicatie & Multimedia Design van Avans Hogeschool.


Binnen de lectoraten van het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. Dat wil zeggen: onderzoek gericht op het vinden van oplossingen voor problemen of het vinden van antwoorden op vragen die actueel zijn in de beroepspraktijk. Dit voedt en innoveert de beroepspraktijk en de resultaten maken het mogelijk het onderwijs voortdurend te actualiseren.

De lector borgt en bevordert niet alleen de inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek, maar ook de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs. Lectoren voeren de onderzoeken en projecten uit in samenwerking met docenten uit de kenniskring, studenten van de masteropleidingen, excellente studenten uit de bacheloropleidingen, én in opdracht en/of in samenwerking met relevante partijen uit de beroepspraktijk. Deze projecten resulteren in onder andere publicaties, symposia en onderwijsmodulen. Daarnaast voert een lector extern gefinancierde projecten uit die passen in de context van het onderwijs en het onderzoek.

Bekijk onze projecten op de site van Avans Hogeschool of de blog.

Voor meer informatie over een samenwerking, neem contact op met het secretariaat van Caradt.