Vermaken, informeren en becommentariëren

Jaar 2

Hoe kun je als illustrator/animator met beeld de beleving van het publiek op een evenement verrijken? Deze vraag staat centraal in de eerste helft van het jaar. Je werkt binnen de context van een festival. Hoe verleid en vermaak je de festivalganger?

Informeren en becommentariëren staan centraal in de tweede helft van het jaar. Je reageert met beelden op wat er gebeurt in de actualiteit en focust je op de educatieve kracht van een beeldverhaal. 

Beoordelingen Illustratie | Animatie

Bekijk het programma van de andere jaren: