Studie in cijfers

  1. Instroom propedeuse 2015-2016: 274 studenten
  2. Aantal studenten van deze groep die nu in het tweede jaar Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp zitten:
    27 in 's-Hertogenbosch en 38 in Breda
  3. Doorstroompercentage propedeuse Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp naar het tweede jaar: 79%
  4. Aantal contacturen bij Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp:
    20 (eerste en tweede jaar), 16 (derde jaar), 12 (vierde jaar)
  5. Percentage afstudeerders Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp binnen 5 jaar: 81%
Studie in Cijfers