Studie in cijfers

 1. Totaal instroom Beeldende Kunst en Vormgeving propedeuse 2016‑2017:
  287 studenten
 2. Aantal studenten van deze groep die nu in het tweede studiejaar zitten bij Fotografie | Film:
  30 in Breda
  Aantal studenten van deze groep die nu in het tweede studiejaar zitten bij Illustratie | Animatie:
  32 in ’s‑Hertogenbosch en 54 in Breda
  Aantal studenten van deze groep die nu in het tweede jaar zitten bij Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp:
  24 in ’s‑Hertogenbosch en 32 in Breda
  Aantal studenten van deze groep die nu in het tweede jaar zitten bij Beeldende Kunst:
  ​18 in ’s‑Hertogenbosch en 31 in Breda
 3. Totaal doorstroompercentage propedeuse naar tweede studiejaar Beeldende Kunst of Vormgeving: 77%
 4. Aantal contacturen: 20 (eerste en tweede jaar), 16 (derde jaar), 12 (vierde jaar)
 5. Percentage afstudeerders bij Vormgeving binnen 5 jaar: 82,1 %
Studie in Cijfers