Onderwijsproject 'Manifestatie'

Tijdens dit onderwijsproject in aanloop naar het eindexamen scherpen de studenten hun kunstenaarschap verder aan. Ze experimenteren met een krachtige vorm waarin ze eigen ideeën, ambitie(s) en overtuigingen met elkaar delen. Dit moment contextualiseren ze in een tekst, een manifest. 

Manifestatie Beeldende Kunst
Previous Next

Manifest

Definitie Manifest volgens Wikipedia: Een manifest is een beknopte, meestal puntsgewijze, weergave van de stand- en/of uitgangspunten van een mens of een groep.

De studenten Beeldende Kunst Breda en Den Bosch organiseerden zelf het evenement op een externe locatie. De groep uit Breda organiseerden hun manifest in Tilburg. Alle studenten maakten een eigen plek in de Hall of Fame waar ze hun manifesten presenteerden. Studenten Beeldende Kunst uit het tweede en derde studiejaar kwamen de manifesten bekijken. De Bossche kunststudenten presenteerden hun manifesten in een oud kantoorgebouw in die stad. Er was veel belangstelling.