Autonomie High Tea

Het is 26 augustus 2016. Alle studenten Beeldende Kunst trappen gezamenlijk het studiejaar af. Met een High Tea. Die bestaat uit meegebrachte taarten en een inhoudelijke discussie om de kennis rondom het onderzoekdomein autonomie binnen de opleiding op te bouwen en te delen. Docenten, studenten en alumni bespreken kenmerkende woorden uit het vakgebied die in het werkveld belangrijk zijn en de academie ook gebruikt. Begrippen als autonomie, discours, paradigma, atelier, esthetiek, medium, onderzoek, etc. Studenten reageren op de vraag: wat betekenen deze woorden? En wat betekenen deze voor jou? Zo ontstaat een eerste concept begrippenlijst met woorden die in het vakgebied van betekenis zijn. En waar studenten worden gevraagd stelling over in te nemen. En de onderbouwing ervan te verwoorden en te delen.

Autonomie High Tea

Stelling nemen in de eigen beroepspraktijk

De moderator van de Autonomie High Tea was Coco Jansen (oud-student beeldende kunst en werkzaam bij Kunst & Werk). De docenten, Pietje Tegenbosch (tevens galeriehouder tegenboschvanvreden), Bas van den Hurk (beeldend kunstenaar) en Philippine Hoegen (beeldend kunstenaar), deden de aftrap en namen stelling in vanuit hun eigen beroepspraktijk. Vervolgens konden de aanwezigen daarop reageren.

Ook vijf alumni met uiteenlopende kunstpraktijken vertelden wat autonomie voor hen in de praktijk betekent. Ze gaven een presentatie over hun werk en activiteiten en gaven een kijkje in de keuken door ook vragen te beantwoorden als ‘wat verdien je ermee?’ of ‘moet je vaak consensus doen?’

Sil Krol
Nico Thöne
Karina Beumer
Thomas Swinkels
Mischa Doorenweerd