Studie in cijfers

 1. Instroom propedeuse 2015-2016:
  274 studenten
 2. Aantal studenten van deze groep die nu in het tweede jaar Beeldende Kunst zitten:
  22 in 's‑Hertogenbosch en 19 in Breda
 3. Doorstroompercentage propedeuse Beeldende Kunst naar het tweede jaar: 79%
 4. Aantal contacturen Beeldende Kunst:
  20 (eerste en tweede jaar), 16 (derde jaar), 12 (vierde jaar)
 5. Percentage afstudeerders Beeldende Kunst binnen 5 jaar: 81%
Studie in Cijfers