Studie in cijfers

 1. Totaal instroom Beeldende Kunst en Vormgeving propedeuse 2016-2017:
  287 studenten.
 2. Aantal studenten van deze groep die nu in het tweede studiejaar zitten bij Beeldende Kunst:
  18 in ’s‑Hertogenbosch en 31 in Breda
 3. Aantal studenten van deze groep die nu in het tweede jaar zitten bij Vormgeving:
  56 in ’s‑Hertogenbosch en 116 in Breda.
 4. Totaal doorstroompercentage propedeuse naar tweede studiejaar Beeldende Kunst of Vormgeving: 77%
 5. Aantal contacturen: 20 (eerste en tweede jaar), 16 (derde jaar), 12 (vierde jaar)
 6. Percentage afstudeerders bij Beeldende Kunst binnen 5 jaar: 88,6%
Studie in Cijfers