Studie in cijfers

  1. Totaal instroom Beeldende Kunst en Vormgeving propedeuse 2018-2019: 317 studenten.
  2. Totaal doorstroompercentage propedeuse naar tweede studiejaar Beeldende Kunst of Vormgeving: 75,64%
  3. Aantal contacturen: 20 (eerste en tweede jaar), 16 (derde jaar), 12 (vierde jaar)
  4. Percentage afstudeerders bij Beeldende Kunst binnen 5 jaar: 75%
Studie in Cijfers