Aftasten van de kunstpraktijk

Jaar 2

In het tweede studiejaar ga je zelfstandig aan de slag met vorm en inhoud van beeld. Je gaat op zoek naar een eigen vraagstelling binnen je werk. Je verkent verschillende contexten en posities om je beeldend werk betekenis en relevantie te geven. Hierdoor kun je je vraagstelling steeds preciezer in beeld uitdrukken. Je verkent de artistieke mogelijkheden van techniek en technologie en leert deze te herkennen en bevragen. Samen met je medestudenten ontdek je allerlei mogelijkheden van de kunst. 

  • In de eerste helft van dit studiejaar werk je toe naar een gezamenlijke expositie in de academie. In deze groepspresentatie laat je jouw artistieke bevindingen en resultaten zien. 
  • In het tweede deel van het studiejaar verdiep je je in de plek die techniek en technologie in jouw werk kunnen innemen. Je toont eigen werk in een individuele presentatie.
Werkbespreking 2e-jaar Beeldende Kunst

Bekijk het programma van de andere jaren: