Let’s Talk about Art/ Let’s Play Ball

Jaar 2

Let’s Talk

Art & Research (Beeldende Kunst) baseert zich op een eeuwenlange traditie. Hoe staat die in relatie tot actuele discussies en debatten? Wat betekent dit voor jou als maker? Samen met je medestudenten ontdek je allerlei mogelijkheden van de kunst. Je gaat zelfstandig aan de slag met vorm en inhoud van beeld en je verdiept je eigen werk vanuit kennis en ervaringen die je hebt opgedaan bij het verkennen van de kunstwereld.

Let’s Play

Als kunstenaar verhoud je je tot een wereld waarbinnen bepaalde verwachtingen aan je worden gesteld. Hoe ga je hiermee om? Wat betekenen deze verwachtingen voor jou als maker? Je brengt je eigen werk in verhouding tot contexten en posities.

Werkbespreking 2e-jaar Beeldende Kunst

Bekijk het programma van de andere jaren: