Makerschap, contexten en posities

Jaar 2

In het tweede studiejaar richt je je op je eigen makerschap en verken je samen met medestudenten je mogelijkheden en ambities voor een toekomstige kunstpraktijk. Je bezoekt verschillende instituten en gaat op studiereis.

Je formuleert een eigen vraagstelling binnen je werk. Je denkt na over bijbehorende contexten en posities. Je werkt toe naar een gezamenlijke presentatie in de expositieruimte van de academie.

In het tweede deel van het jaar verdiep je je in de plek die technologie inneemt in onze huidige maatschappij. Je onderzoekt aspecten van je makerschap waarin zichtbaar wordt dat je gesitueerd bent in een technologische cultuur. Je leert artistieke posities ten aanzien van vraagstukken rondom technologie te verkennen, herkennen en bevragen.

Werkbespreking 2e-jaar Beeldende Kunst

Bekijk het programma van de andere jaren: