Beeldende Kunst

Autonoom maken

Ontdek de hedendaagse kunstpraktijk

Hier leer je creëren vanuit een eigen artistiek gedachtegoed. Je ontwikkelt tijdens je maakproces een autonome mentaliteit. Je werkt samen met je medestudenten aan verschillende vormen van zichtbaarheid zowel binnen als buiten de academie. Je leert reflecteren op actuele vraagstukken door belangrijke filosofieën en (kunst-)theorieën te bestuderen. Als toekomstig beeldend kunstenaar ontwikkel je tijdens de studie eigen vormen van makerschap, organisatie en zichtbaarheid binnen het kunstdiscours. 

Studielocatie: Breda of 's‑Hertogenbosch

Workshop Etsen door Stijn Peeters in Den Bosch
Student Beeldende Kunst met keramiek aan het werk in de werkplaats in Breda
Workshop Tekenen 2e-jaars Beeldende Kunst

Jij staat centraal in het programma

De propedeuse kent in het eerste semester gezamenlijke klassen; pas in het tweede semester worden studenten ingedeeld per vakklas. Het programma van de opleiding Beeldende Kunst biedt je een artistieke en conceptuele ontwikkeling aan gecombineerd met digitale technologie.
 

Studie in cijfers

Christa te Dorsthorst, winnaar St.Joostpenning 2017
Examenwerk van Renée van Oploo tijdens LAUNCH 2017

Studievoorbeelden

Een aantal in het oog springende projecten van onze studenten om te laten zien hoe je samenwerkt tijdens je opleiding en tegelijkertijd jezelf kan ontplooien.

Toekomstperspectief

De studierichting Beeldende Kunst leidt zelfstandige en kritische makers op die zich na de studie verder kunnen verdiepen binnen een eigen praktijk of door een masteropleiding. Sommige studenten starten een culturele onderneming, anderen komen in functies terecht waar zij hun specifieke innovatieve en ondernemende kwaliteiten kunnen inzetten. Veel voorkomend is een hybride beroepspraktijk waarbij verschillende type werkzaamheden worden gecombineerd.

Voorbeelden van werk na de opleiding:

  • beeldend kunstenaar in opdracht of zelfstandig
  • deelnemen aan een artist in residence programma
  • doorstuderen aan een masterinstituut
Workshop door docent Beeldende Kunst Marjolijn de Wit
Workshop Etsen, Beeldende Kunst Den Bosch
Rondgang tijdens de eindexamententoonstelling LAUNCH 2016 in Breda

Praktische zaken

Over welk onderwerp wil je meer weten?

Aanmelden & toelating

Aanmelden voor de studie doe je via Studielink.
Let op: voor deze opleiding vindt een selectie plaats op basis van een assessment.

Over aanmelden en toelating

Open avond 21 maart 2018

18:00 - 21:00 uur in Breda en ’s-Hertogenbosch

Inschrijven Lees meer

Beeldende Kunst nieuws